Sanasto

Akela = 7-9 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmän johtaja.

Askel = aktiviteetti, suoritus, joita sudenpennut suorittavat.

Baden-Powell, B-P (Bii-pii) = Englantilainen mieshenkilö, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell myöhemmin Lordi Baden-Powell of Gilwell, joka perusti partion vuonna 1907.

Farmi = Raaseporin Mustiolla sijaitseva leirialue. Farmilla on eräveikkojen kämppä.

Hallitus = Lippukunnan asioista päättävä neuvosto.

Ilmansuunta = Seikkailijoiden puolen vuoden ohjelmajakso.

Johtaja = Vetävät joko laumaa, joukkuetta tai vartiota. Myös samoaja- tai vaeltajaryhmällä voi olla johtajahahmo.

Johtajisto = Kaikki yli 14-vuotiaat vj-kurssin käyneet johtajat. Eivät välttämättä johda ryhmää, mutta ovat maksaneet jäsenmaksun ja ovat mukana toiminnassa.

Jälki = Koostuu neljästä sudenpentujen askeleesta.

KeVa = Kevätvaellus, perinteinen Lohjalainen partiotaito-kilpailu

Kolo = Ryhmien kokoontumispaikka.

Laavu = Kankainen tai puinen majoite, jossa on kolme seinää ja vino katto.

Lauma = 7-9 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunnanjohtaja, lpkj = Lippukunnan hallituksen puheenjohtaja, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta, lpk = Itsenäinen partiolaisten paikallisyhdistys. Koostuu pääasiassa sudenpennuista, seikkailijoista, tarpojista ja johtajistosta.

Niger, naigeri = Nuuskamuikkusen telttaa muistuttava majoite maximissaan 6 hengelle.

Partiojohtaja, pj = Yli 18-vuotias, joka on suorittanut partiojohtajan peruskurssin. Pj:ksi kutsutaan myös puolijoukkuetelttaa.

pj = Puolijoukkueteltta eli leirimajoite, johon mahtuu mukavasti 10-15 nukkumaan. Pj:ksi kutsutaan myös partiojohtajaa.

Samoajaryhmä = 15-17 -vuotiaiden partiolaisten vartio.

Sekalippukunta = Lippukuntaan kuuluu sekä tyttöjä että poikia.

Seikkailijajoukkue = 10-12 -vuotiaiden seikkailijoiden ryhmä.

Taitomerkki = Kankainen merkki, jonka saa suoritettuaan tiettyjä merkkikohtaisia vaatimuksia.

Tarpojavartio = 12-15 -vuotiaiden partiolaisten ryhmä.

Tarppo = Tarpojien puolen vuoden ohjelmajakso

Trangia = Retkikeitin, usein polttonesteellä toimiva. Tavataan myös kaasulla toimivia. Ei paras, mutta kestäisi varmasti ydinsodan.

Vaeltaja = 18-22 -vuotias partiolainen, vaeltajat toimivat yleensä myös johtajina.

Vartio, Vartsa = Tarpojien ryhmä

Vartionjohtaja, VJ = 12-15-vuotiaiden tarpojien ryhmän johtaja.

Related Images: