Jäsenyys

Voit tarkistaa jäsentietosi osoitteesta www.partio.fi/jasen 

Jäsenmaksu

Vuosittaiseen partiojäsenmaksuun sisältyy Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (lyhyesti SP) ja partiopiirin (Uudenmaan partiopiiri ry.) jäsenmaksu. Samalla peritään myös lippukunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2014 on 67 € (I-jäsen) 59 € (2-jäsen, muut perhekuntaan kuuluva alle 17-v. partiolaiset). Jäsenmaksun maksaneella partiolaisella on voimassa vakuutus, ja se oikeuttaa osallistumaan lippukunnan, partiopiirin sekä SP:n toimintaan. Jäsenmaksun maksanut partiolainen kuuluu samalla kansainväliseen partioliikkeeseen. Jäsenmaksuun liittyvät luonnollisesti myös partiolaisen jäsenedut. Jäsenmaksulla katetaan myös lippukunnan piirissä tapahtuvat ryhmien retket ja kilpailut. Isommat tapahtumat kuten matkat ja leirit maksavat erikseen.

Liittymismaksu

Lippukunta perii uusilta jäseniltä aloitusmaksun 20€. Aloitusmaksuun kuuluu uudelle jäsenelle: huivin+eräveikkojen huivimerkin, paikkakuntatunnuksen, eräveikko-hihamerkin, piirimerkin, järjestötunnuksen, lupauksenanto-merkit sekä ikäkauden merkit.

Vakuutus

Jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla on tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset Lähitapiolassä. Vakuutus on voimassa kaikissa partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouksissa, leireillä ja retkillä. Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat. Tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden. Jos partiolaisella on oma vakuutus, joka korvaa vahingon, haetaan korvausta ensisijaisesti siitä.

Perhealennus

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Tämän maksun maksaneet saavat kotiinsa Partio-lehden. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, maksuun ei sisälly lehteä.

Partiolaisen jäsenedut

Lähteet:
http://www.partio.fi/tule-mukaan
http://www.partio.fi/partiolaisille/jasenmaksu-ja-edut 

 

Related Images: